Boekhoud-macro's VCSVU

Bestanden (klik links)

Spaarvarken

Wijzigingen sinds versie 2.3

Systeem-eisen en gebruik

Het hier aangeboden macro-bestand Grootboek_macros_v2.xls is gegarandeerd virusvrij.
Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in dit bestand, of het te distribueren zonder toestemming van de auteur.

Bij eerste gebruik en na 2 maanden wordt u verzocht een zeer korte enquête in te vullen. Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw medewerking.
N.B. Sla de boekhouding op na het enquête-verzoek, zodat u niet nogmaals gevraagd wordt.

Ondersteuning

Mail uw vraag, opmerking of probleem